Тук ще споделяме с вас нашите Дейности и Инициативи в Местните общности през периода: 15 Февруари – 15 Май 2018:

  • в Уганда: 9 проекта в областта на: култура, околна среда, изследване на произхода, видео продукция, създаване на нова медия и апликация за телефон, клуб за само помощ;
  • в Танзания: 9 проекта в областта на: професионално ориентиране и консултации, култура, здраве и превенция на ранно забременяване,  развитие на предприемачески умения и мислене;
  • в България: 1 проект в областта на толерантност и декорация;
  • в Италия: 1 проект в областта на фотографията.
Kanyike Edgar (Уганда) 

 

Знанието е сила…

Natabi Salama (Уганда) 

 

Почистване на средата

Ocheing Gerald Juma (Уганда) 

 

Да позволим на младите да опознаят себе си.

Apio Sharon (Уганда) 

 

Проект за ограмотяване на младежи

Devis Ssenoga (Уганда) 

 

Почистване на средата

Ajatum Mercy (Уганда) 

 

Да откриеш корените си

Catherine Kimambo (Танзания) 

 

Да говорим за #BLACKCONTRIBUTION през нашата история

Gudrun Mwanyika (Танзания) 

 

Културно опознаване и социално обучение през театъра

Mathew Urassa (Танзания)

 

“Гайд за родители” – обучение за тинейдръжи

Albert Augustine

Albert Augustine (Танзания) 

 

Превенция на ранно забременяване – обучение в училище

Hadee Dotto Botea (Танзания) 

 

Кариерно развитие за младежи

Eleonora De Dominicis (Италия) 

 

Помощ за HOPE!

Проектът “Art and Culture for Unity” се реализира с финансовата подкрепа на Европейската програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: Развитие капацитета на работещите в областта на младежта