Представяме ви художниците, участвали в работата по проект “Рисунка за смет”:

Мартина Лапика
Иванка Ставрева – Иви