Какво е да си лидер? 

 

 

(Научи как?: Тренинг курс в България)

Младежки обмен

 

 

(Защо е важен?: Летен лагер в Танзания)

Изкуството на проектното планиране

 


(Нови умения – тренинг курс в Уганда)

Лидери в действие

 

 

(Как правим промяна в средата?)

Доброволчество 

 

 


в Европа и в Африка

МОЕТО мнение е важно! 

 

 

Чуй нашите радио-подкастове

Art and Culture for Unity

Целта на проекта е да подпомогне организациите в Европа и Африка да развият капацитета си да работят с младите хора за решаването на широк кръг от проблеми, които срещат в живота си.
Цели:
- Създаване на инструменти за развитие на лидерски умения и ключови компетенции в младите хора (умения за учене, инициативност, социални и граждански умения, цифрови умения);
- осигуряване на практическа работа чрез организиране на информационни кампании и дейности, младежки инициативи с международно участие и местни действия;
- анализ и признаване на неформалното и независимо обучение за младите хора и младежките работници чрез насърчаване на ученето през целия живот и разпространението на велики практики;
- популяризиране на уеб базирана система за обмен на информация и образователни ресурси, които могат да бъдат използвани от партньорите в проекта и други заинтересовани страни;

Партньори