Гражданското образование като стъпка към по-осъзнато и активно поколение

By September 23, 2021Новини

Въвеждането на предмет “Гражданско образование” в училищата в България е стъпка в посока изграждане на по-мислещо, информирано и активно поколение, което да расте с позиция за бъдещето си и умение да я защитава. От учебната 2021-2022 г. децата в 11 и 12 клас имат включено обучение, което планира да им осигури основни познания по политическа култура и граждански права – постижение с над 15-годишна история на опити да бъде въведено.

Въпреки тази важна стъпка в родното образование, Христо Тодоров, автор на един от учениците по предмета „Гражданско образование”, заяви пред БТА: „Новият училищен предмет в никакъв случай не бива да се приема като панацея, той няма как да даде всички нужни знания на юношите, но със сигурност ще ги направи малко по-подготвени и грамотни, така че да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество”.

В тази връзка качеството на гражданското образование у нас има нужда да бъде повишено с още инструменти и подходи за обучение, както и с допълнителен опит на международно ниво.

От началото на 2021 г. Open Space Foundation работи по проект “ACTIon – Promoting active citizenship through civic education and active online participation of youth role models/ Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие на младежки модели за подражание” в партньорство с колеги от Германия, Гърция, Северна Македония и Белгия.

Целта ни е да повишим социалните и гражданските компетентности, да насърчим развитието на знанията, разбирането и притежаването на ценности и основни права. Фокус в нашата работа е развитието на цифровите умения и компетенции на дигитално изключени групи (мигранти и млади хора от неравностойно положение), както и да подобрим критичното мислене и медийната грамотност сред учащите, родителите и образователния персонал.

Официалният сайт на проекта е вече готов и може да бъде разгледан тук.

actionВ пилотната фаза на проекта, младежи на възраст 14-25 години ще преминат през обучение на живо по модела на Популярния лидер (POL), разработен от екипа на  Фондация “Здраве и социално развитие”. По-късно обучителните материали ще бъдат адаптирани за ползване он-лайн във формат за самостоятелно обучение и достъпни през обучителната ни платформа F.I.R.E. (From Idea to Reality & Exsecution), която е със свободен достъп през мобилни телефони (за Android и iOs), а колегите от nexus – Германия ще адаптират платформата eParticipation platform OPIN.

В края на месец септември предстои и обучение с приложението, насочено към партньорите по проекта. Повече за APP F.I.R.E. прочетете тук.

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи.