Tag

active citizenship Архиви | Open Space Foundation

Как да…насърчим младите хора да използват дигитални инструменти за активно гражданско участие?

By | Новини
От 14 март до 14 април се провежда All Digital Week 2022 , поредица от он-лайн събития, в които младежките работници и активисти обсъждат днешните  предизвикателства и какви интересни онлайн...
Read More

Гражданското образование като стъпка към по-осъзнато и активно поколение

By | Новини

Въвеждането на предмет “Гражданско образование” в училищата в България е стъпка в посока изграждане на по-мислещо, информирано и активно поколение, което да расте с позиция за бъдещето си и умение…

Read More

“ACTIon” – kick-off for a new project

By | Новини
ACTIon – Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие Проектът се финансира по Европейската програма: Erasmus+, KД3 Социално включване чрез Образование Продължителност на проекта: 36 месеца...
Read More