ACTIon представя 2 методики за работа с младите хора

Тази седмица: във фокуса на нашето внимание бяха две нови обучителни програми за активиране на младите хора и засилване на тяхното активно гражданско и онлайн участие.
🟢  DigiPAC : Digital Participation and Active Citizenship е насочено към учениците от средните училища и има за цел да развие техните дигитални компетенции, позволявайки им да използват онлайн инструменти за активно участие в общността. Програмата е разработена от колегите ни от Германия: Nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research e.V, (nexus) и стъпва на една добра практика от тяхната работа: платформата OPIN за он-лайн проектно планиране и намиране на съмищеници за работа по идеи.
🟢 MOLA: Модел за активиране на лидери на общественото мнение и е насочен към младите възрастни. Той има за цел да даде възможност на млади хора да се изявят като лидери на обществено мнение, като разглежда важни теми като критичното и информирано използване на онлайн информация и предаване по веригата към връстниците.
Партньорите по проекта бяха запознати с двете методики и препоръките за тяхното въвеждане в работа, а на 27 януари, от 16:00 във Facebook бяха представени и пред по-широка публика – колеги и обучители от Европа.
Запис от срещата, както и последвалата дискусия може да бъде видян тук.
Какво следва от тук нататък:
– работим вече по създаването на IV модул на аpp F.I.R.E. който ще е от помощ на младите хора при самостоятелното ми обучение и развитие по темата гражданско участие, медиина и здравна гамотност от-лайн. До края на м.март 2022 г. планираме тестова фаза на модула;
– от април 2022 до май 2023 г. ще бъдат направени пилотни тренинги в партньорските държави: Германия, Гърция, Северна Македония и България. Ще пилотираме и двете програми в различни среди.;
– ще съберем и анализираме интересни случаи от процеса на пилотирането;
– ще предоставим резултатите и всчики материали за ползване на езиците на партньорството ни.
Следете ни тук, както и на страницата на проекта:  https://www.erasmus-action.eu/

 

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи