Младите хора на ACTION на фокус: Ан-Софи от Германия

Ан-Софи представи нашето приложение F.I.R.E.  (От идея до реалност & изпълнение) на гостите на All Digital Week 2022.  Тя е една от младите хора, които участват активно в творческия процес на F.I.R.E. Ан-Софи е млада жена, завършила гимназия миналата година и взела задачата си, като презентатор много сериозно. Благодарение на доброволческа програма – Европейски корпус за солидарност (ЕКС), Ан-Софи е част от нашия екип от ноември 2021) и работи в тясно сътрудничество с нас по превода на текстовете и адаптирането на примерите, включени в приложението  за потребители от немскоговорящия свят. Тя ни задава интересни въпроси: защо е използвана определена метафора, защо е представен този пример. Обожаваме не само енергията, която влага в работата си, но и пълната й отдаденост към темата, по която работи.

Личната й оценка на съдържанието на новия модул е, че обучителните материали са добре подбрани и добре обяснени, кратки и интересно представени, илюстрирани с подходящи примери, съдържанието е удобно за потребителя.

Ето кратко интервю с Ан-Софи по отношение на гражданското образование в Германия:

И: Ан-Софи можете ли да споделите вашите наблюдения и преживявания от немската образователна система, по отношение на гражданското образование?

Ан-Софи: В Германия от ранно училищна възраст учим история и развитие на различни икономически и политически системи, работейки много широко по темата за гражданското образование, но “тя е на пасивно ниво”.  Дават ни информация, но никой не те принуждава или насърчава да използваме наученото. Някак си всичко остава там – в класната стая и в самоподготовката (и колко усилия си положил).

И: А това, което ти липсва или мислиш, че трябва да се направи, тогава?

Ан-Софи: Следва да има повече форми, в които уменията за гражданско участие биха могли да се практикуват от младите хора.

 

Повече за проекта ACTIon – Насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие можете да намерите на уебсайта: https://www.erasmus-action.eu/

Проектът се финансира по Европейската програма: “Еразъм+”, КД3 Социално приобщаване чрез образование

Партньори по проекта: