Tag

civic education Архиви | Open Space Foundation

Обучителните материали от проекта ACTIon вече са в действие в платформата Школо

By | Новини

Обучителните Материали от Проекта “ACTIon” вече са в действие в платформата “Школо” В днешно време, когато потоците на информацията непрекъснато се разрастват, медийната грамотност и разбирането на онлайн права са…

Read More

Open Space Foundation представя добри практики на събитие, организирано от ЦРЧР – Национална агенция за България

By | Новини
Open Space Foundation представя добри практики на събитие, организирано от ЦРЧР - Национална агенция за България по програмите Еразъм+ и ЕКС През последните години обменът на добри практики и опит...
Read More

Превръщайки Отпадъците във Възможности: Компостът в Историческия Парк Самуилова крепост

By | Новини

Превръщайки Отпадъците във Възможности: Компостът в Историческия Парк Самуилова крепост В светлината на все по-растящата грижа за околната среда и желанието за устойчиво бъдеще, градовете стават сцена на иновативни идеи…

Read More

Младите хора на ACTION на фокус: Цветина Георгиева

By | Новини
  Гражданското образование през очите на младите хора: Цветина Георгиева   Цветина е студентка в Американския университет в България, където изучава специалностите Журналистика и масови комуникации, както и Политология и...
Read More

Защо ни трябва европейска стратегия на гражданското общество?

By | Новини

Защо ни трябва европейска стратегия на гражданското общество? Конференция за процъфтяващо гражданско пространство   На  1 и 2 юни 2022 в Будапеща, Унгария бяха представени резултатите от проект  „Възстановяването на…

Read More