Обучителните материали от проекта ACTIon вече са в действие в платформата Школо

By November 17, 2023Новини

Обучителните Материали от Проекта “ACTIon” вече са в действие в платформата “Школо”

В днешно време, когато потоците на информацията непрекъснато се разрастват, медийната грамотност и разбирането на онлайн права са от съществено значение. Те се превръщат в ключови умения за всеки ученик и преподавател, който се стреми към цялостно образование и успешно участие в дигиталното общество. Обучителните материали, разработени в рамките на проекта ACTIon, вече са част от образователната платформа “Школо” и се ползват от преподаватели в България.

Медийна Грамотност: Пътят към Критично Мислене

Тези материали са резултат от обстоен анализ на съществуващите ресурси и усилията на екип от изследователи и експерти в областта. Две обучителни програми (MOLA и DigiPack) бяха създадени и пилотирани в България, Гърция, Северна Македония и Германия, а по-късно и адаптирани във версия за самостоятелно обучение през мобилни телефони – приложението F.I.R.E. Сега, тези ценни ресурси са вече достъпни в платформата “Школо”. Те не само предоставят полезни знания по предмета “Гражданско образование”, но и са инструмент за изграждане на медийна грамотност у учениците.

Дигитални Права: включително във Виртуалния Свят

Виртуалното пространство предоставя безгранични възможности, но изисква и познание на правата, които го регулират. Материалите, предложени от екипа ни, не само осигуряват на учениците фундаментални познания за техните онлайн права, но ги подготвят и за активно участие в цифровото общество.

Подкрепа за Преподаватели: Нарастваща Необходимост

Обучителните материали от проекта ACTIon, които вече са достъпни в платформата “Школо”, не са ограничени само до предмета “Гражданско образование”. Те са интегрирани и подготвени така, че да бъдат полезни за всеки преподавател, който търси начини за изграждане на медийна грамотност у учениците. Този ресурс е източник на вдъхновение и помощ за развитието на учебни планове и стратегии, които активно включват цифровата среда в образователния процес. В “Школо” вече са достъпни учебни материали, създадени в рамките на проекта ACTIon, които подпомагат образователните цели за медийна грамотност и познаване на онлайн правата. Програмите ни са място, където знанието, креативността и виртуалната сигурност се преплитат, предоставяйки на преподаватели и ученици среда за развитие и разбиране в един нов дигитален свят.

 

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи