Превръщайки Отпадъците във Възможности: Компостът в Историческия Парк Самуилова крепост

By September 9, 2023Новини

Превръщайки Отпадъците във Възможности: Компостът в Историческия Парк Самуилова крепост

В светлината на все по-растящата грижа за околната среда и желанието за устойчиво бъдеще, градовете стават сцена на иновативни идеи за преработка на отпадъците. В град Петрич, в историческия парк Самуилова крепост, се появи нова и вдъхновяваща инициатива – поставянето на компостиращи кутии с цел да насърчават хората да участват активно в процеса на преработка на биологични отпадъци.

Идеята за компоста в парка не просто представлява екологично осъзнаване, но и има за цел да привлече вниманието на общността и да я включи в активната грижа за околната среда. Важно е да се подчертае, че това не е само иновация, а и резултат от сътрудничеството между граждани и общината. Интересният факт около идеята за компоста е свързан със събитието на брейнсторм, проведен с участието на местни жители в платформата OPIN.ME. Този процес на групово мислене и събиране на идеи доведе до предложенията, които бяха представени пред общината. “Чудесно е, да видим някой от тях вече подкрепени, като инициативата за поставяне на компостиращи кутии на публични места.” – казва Пепа Пенева, председател на УС на фондация “Опън Спейс”.

В момента, две кутии за компост са разположени в парка, като млади активисти и ентусиасти се ангажираха с тяхното пълнене и поддръжка. Тази ангажираност не само допринася за преработването на отпадъците, но и възпитава ново поколение за грижа към околната среда и устойчив начин на живот.

       

Създаването на възможности за преработка на отпадъците през компоста в парка не само поощрява екологичната осведоменост, но и превръща мястото в център на общността. Хората, които се ангажират с тази инициатива, изпращат силно послание за значението на сътрудничеството и грижата за природата.

Компостът в Историческия Парк Самуилова крепост е само началото на пътя към по-здравословна и устойчива среда. Това е модел, който не само поставя основите за преработка на отпадъците, но и подхранва съзнанието на хората за активното участие в опазването на природата.

Развивайки Гражданското Самосъзнание: От Отговорност към Участие

Инициативата с поставянето на компостиращи кутии в историческия парк Самуилова крепост в град Петрич е не само стъпка към устойчива среда, но и крачка към активизиране на гражданското самосъзнание. Този процес на развитие не е изолиран случай, а е част от по-широката работа, извършвана от екипа на фондация “Опън Спейс”.

Фокусът на работата на фондацията е върху изграждането на отговорно поведение както за нашите действия, така и за бездействията ни. Това включва грижата за околната среда и за хората, които я наследяват. През последните 2,5 години екипът на фондацията работи по проект ACTIon с колеги от България, Германия, Северна Македония, Гърция и Белгия, насочен към активизиране на гражданското участие и осигуряване на информация за нашите права, включително онлайн.

Един от инструментите, предложени като резултат от проекта, е платформата OPIN.ME. Тази платформа, вече е преведена на български език, и се предлага за ползване от общини, институции и всички заинтересовани страни. Смисълът на платформата е да събере хората за обсъждания и брейнсторми, като им осигурява възможност да предложат и изберат най-важните и удовлетворяващи решения за техните общности.

OPIN.ME предоставя възможност за участие и гласуване чрез електронни устройства, което прави процеса бърз и лесен. Този инструмент позволява на хората да участват, без да напускат уютът на своите домове, седейки удобно пред своите компютри или мобилни устройства.

Идеята за компоста в парка в Петрич е точен пример за това как подобни инициативи не само подобряват околната среда, но и стимулират участието на хората в общността. Като част от този процес на развиване на гражданското самосъзнание, платформата OPIN.ME може да играе ключова роля, като осигурява възможност за изразяване на мнения и вземане на участие във важни общностни решения.

Изграждането на гражданско самосъзнание не е моментно събитие, а процес, който се изгражда във времето. Включването на хората в обсъждания и вземането на решения за техните общности не само ги активизира, но и укрепва тяхната връзка с околната среда и отговорността към нея.

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи