Младите хора на ACTION на фокус: Цветина Георгиева

 

Гражданското образование през очите на младите хора: Цветина Георгиева

 

Цветина е студентка в Американския университет в България, където изучава специалностите Журналистика и масови комуникации, както и Политология и международни отношения. Тя активно се включва в граждански проекти и помага за усъвършестването на младите хора.

Днес тя споделя с нас мнението си за гражданското образование, дококото се преподава в България. Само за справка: официално то стана част от учебната програма преди няколко години, като се изучава в 11 и 12 клас като самостоятелен предмет, а учебни помагала бяха създадени преди 2-3 години.

Интервюиращ: Цвети, какво е гражданското образование според теб?

Цветина: Това е един от малкото предмети в училище, които те сблъскват с нещата от живота такива, каквито са. Ние, учениците и студентите, сме свикнали да получаваме една определена доза информация, с която да задоволим „потребността си от знания“, за да преминем учебната година и да получим желаните оценки. Мислим си, че многобройните теории, определения и задачи са цялото знание, което можем и трябва да придобием в гимназиалните си години. Но се оказва, че животът е далеч по-сложен и многопластов. И гражданското образование е един от предметите, които разкрива практическата и действителна страна на живота, тъй като ни сблъсква с различни казуси, над които трябва да помислим и да изберем най-правилното действие.

Гражданското образование развива ключови моменти у всеки един ученик, които спомагат за изграждането му като личност. Обикновено този предмет се учи в по-горните класове, което позволява на учениците по-ясно да осъзнаят и осмислят това, което им се преподава; да бъдат наясно със случващото се около тях и да могат да вземат по-адекватни решения. Това е предметът, който ти помага да развиеш не само себе си, а и да помогнеш на тези около теб. Гражданското образование насърчава мисленето, инициативността, изграждането на позиция и активността на младите хора.

Интервюиращ: Какво трябва да се направи, че този предмет да стане по-полезен на учениците, които през следващите години ще бъдат на твоето място?

Цветина: Определено трябва да се насърчи и реализира създаването или включването на практическа задача в рамките на учебния предмет. Когато аз изучавах гражданско образование, учителката ни даде задачата да създадем наш собствен проект и да го осъществим в рамките на един месец. Идеята беше да направим някаква инициатива, с която да помогнем на местното население. Трябваше да изготвим план, да определим необходимите средства, да си набавим спонсори и накрая да имаме готов проект. Моят екип, например, създадохме къщички за книги, в които всеки да оставя и взима различни книги. Целта беше да насърчим четенето и разпространяването на литературата като един уникален източник на информация, знания и т.н.

Според мен, именно създаването на такива инициативи е един от най-добрите начини учениците да приложат своите знания и умения, да работят в екип, да се борят за своята кауза, да осъществят целите си и да се развиват по време на работния процес. Това ще им позволи да видят, че има смисъл от гражданското образование, както и, че техните действия са значими за по-голям кръг от хора. Важно е да виждат, че не всичко е написано в учебниците. Най-добрият начин да учиш е като се сблъскаш с проблемите, търсиш решенията и прилагаш уменията си на практика, защото животът не е учебник; в него има доста уроци, които не ни преподават в училище и които можеш да научиш единствено като ги преживееш.

Цветина участва в тестването на новия модул на програмата ни F.I.R.E. (From Idea to Reality & Execution) , в който темата е Медийна грамотност, като разглеждаме в частност два сектора от живота: граждански права и здравни услуги и тяхното потребление он-лайн.

Повече за проекта ACTIon – Насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие можете да намерите на уебсайта: https://www.erasmus-action.eu/

Проектът се финансира по Европейската програма: “Еразъм+”, КД3 Социално приобщаване чрез образование

Партньори по проекта: