Open Space Foundation представя добри практики на събитие, организирано от ЦРЧР – Национална агенция за България

By November 16, 2023Новини

Open Space Foundation представя добри практики на събитие, организирано от ЦРЧР – Национална агенция за България по програмите Еразъм+ и ЕКС

През последните години обменът на добри практики и опит между организациите, участващи в програми като Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност, е от ключово значение за развитието на младежката и образователната сфера в България. В този контекст, наскоро представител на Фондация Open Space имаше честта да участва в специално събитие, организирано от ЦРЧР – Националната агенция за България по програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност.

Срещата бе фокусирана върху представянето на добри практики от страна на различни организации, които са активни в областта на младежките и образователни програми в България. С гордост можем да споделим, че Open Space Foundation бе избрана сред топ трите организации тази година, които представиха своите успешни практики пред аудиторията.

Пепа Пенева – представител на Фондация Open Space имаше възможност да представи пред колеги от НПО сектора и младежки работници иновативната ни работа в областта на медийната грамотност сред учениците. „Програмата за медийна грамотност, известна като MOLA, бе успешно пилотирана от нашата организация – споделя тя. Но не само това – ние успяхме да я адаптираме и оптимизираме за самостоятелно обучение чрез мобилни телефони.“

През последните две години работихме в тясно сътрудничество с партньори като HESED и neXus. Нашата мисия бе да развием иновативен метод за медийна грамотност, който да бъде с улеснен достъп и употреба от ученици от различни възрасти и култури. С помощта на доброволци от Германия, България и Гърция успяхме да преведем и адаптираме материалите на програмата в специално разработено приложение (App F.I.R.E.), което скоро ще бъде достъпно и на четвърти език: Гръцки (налични са: Английски, Немски и Български).

Това постижение не само разширява обхвата на програмата, но и я прави по-достъпна и удобна за учениците, които търсят интерактивни и иновативни методи за усвояване на медийни умения. Създаването на мобилно приложение предоставя възможност на потребителите да се обучават където и когато пожелаят, създавайки гъвкавост и лесен достъп до образователни ресурси.

Това сътрудничество и постижение демонстрират не само ангажимента на Фондация Open Space към развитието на младежката сфера, но и нашата постоянна готовност да иновираме и да развиваме образователни програми, които отговарят на нуждите на съвременното общество.

Следващите стъпки включват по-широко разпространение на приложението и постоянно обогатяване на съдържанието му с нови и актуални материали. «Вярвам, че едно устойчиво развитие на медийната грамотност е ключово за формирането на информационно компетентни и отговорни граждани – споделя Пепа Пенева.“

Фондация Open Space продължава да се ангажира с иновативни проекти и инициативи, насочени към подпомагане на развитието на образователните стандарти и подготовката на младите хора за предизвикателствата на съвременния свят. А повече информация за проекта ACTIon и резултатите ни от него може да намерите на страницата на проекта: https://www.erasmus-action.eu

 

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи