Образованието като ваксина

Образованието като ваксина 

В седмицата, в която празнуваме 24 май – денят на нашата писменост и култура, поставяме по-важния въпрос “Какво казваме с думите?”

Финландия (1 място), Дания (2 място), Естония (3 място), Швеция (4 място) и Ирландия (5 място) са начело в класацията за 2021 година на Индекса за медийна грамотност. Тези страни имат най-висок потенциал да устоят на негативните ефекти на фалшивите новини и дезинформация в Европа поради високите нива на качество на образованието, свобода на медиите и доверие между хората.

Марин Лесенски, автор на доклада, казва, че „инфодемията създава криза на доверието като подкопавa вярата в медицинските и научни знания и институции, които са на първaта линия на защита в здравната криза, както и криза на доверие в управлението, което е необходимо да управлява отговорът на нарастващата всеобхватна криза – здравна, социална и икономическа

Докладът препоръчва образованието като най-оптимален подход за справяне с фалшивите новини, което да действа като ваксинация и да предоставя устойчивост към най-тежките случай на фалшиви новини и пост-истината. Справянето с фалшивите новини и дезинформацията ще намали степента на политически и обществени конфронации, би повишило нивото на доверие в обществата и би допринесло за по-здравословна среда (преносно и буквално) по време на пандемията от Ковид-19. (доклада).

В рамките на проектът “ACTIon – Promoting active citizenship through civic education and active online participation of youth role models/ Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие на младежки модели за подражание” се събираме с колеги от Германия, Гърция, Северна Македония и Белгия.

Целта ни е да повишим социалните и гражданските компетентности, да насърчим развитието на знанията, разбирането и притежаването на ценности и основни права. Фокус в нашата работа е развитието на цифровите умения и компетенции на дигитално изключени групи (мигранти и млади хора от неравностойно положение), както и да подобрим критичното мислене и медийната грамотност сред учащите, родителите и образователния персонал.

В пилотната фаза на проекта, младежи на възраст 14-25 години ще преминат през обучение на живо по модела на Популярния лидер (POL), разработен от екипа на  Фондация “Здраве и социално развитие”. По-късно обучителните материали ще бъдат адаптирани за ползване он-лайн във формат за самостоятелно обучение и достъпни през обучителната ни платформа F.I.R.E. (From Idea to Reality & Exsecution), която е със свободен достъп през мобилни телефони (за Android и iOs), а колегите от nexus – Германия ще адаптират платформата eParticipation platform OPIN

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи