Как да…насърчим младите хора да използват дигитални инструменти за активно гражданско участие?

От 14 март до 14 април се провежда All Digital Week 2022 , поредица от он-лайн събития, в които младежките работници и активисти обсъждат днешните  предизвикателства и какви интересни онлайн инструменти помагат да направим живота си и да работим по-добър и по-удобен.

На 23 март представихме в конференцията проекта ACTIon и нашата цел да предоставим на младите хора дигитални инструменти за активно гражданско участие. Представихме F.I.R.E. (От идея до реалност & Изпълнение) – приложение, което позволява на младите хора да обучават и развиват гражданските си компетенции, независимо къде се намират и въпреки липсата на време.

F.I.R.E е онлайн интерактивна програма за обучение – мобилно приложение, съдържаща три независими модула: Лидерство, Планиране на проекти, Изкуство на комуникацията. Приложението е достъпно безплатно от Android и iOs клетъчни телефони.  Тествано в образователни сесии на живо, с участници от Европа, Африка и Азия, съдържанието се адаптира според реалните учебни казуси и обратна връзка от участниците. Всяка тема се доставя с текстове, илюстрации, видео и примери, предоставени на английски, български, суахили и хинди език, с подкрепата на европейската програма “Еразъм+”, КД2 – развитие на капацитет в областта на младежта.

В рамките на ACTION, през 2022 г. F.I.R.E ще бъде актуализиран с допълнителен модул “Цифрова грамотност”.  Програмата включва полезна информация за безопасно сърфиране, как да разпознаете фалшивите новини, как да реагирате на дезинформацията, как да създадете реалистична онлайн идентичност в социалните медии, как да използвате онлайн инструменти за подобряване на достъпа до права и услуги и т.н. Модулът за цифрова грамотност ще бъде достъпен за младите потребители на английски, немски, македонски, български и гръцки.

OSF в момента е в процес на тестване на новия модул – 4 който ще добавим към нашето приложение., заедно с група млади хора. Постоянно проверяваме какво знаят нашите доброволци по темата и как възприемат и разбират информацията, която сме избрали за тях. Тъй като работим по горещата тема за медиите и цифровата грамотност- надяваме се не само да създадем добра и атрактивна онлайн обучителна програма, но и да достигнем до много млади хора от уязвими групи и да им помогнем да подобрят своите цифрови и граждански компетенции.

Повече за проекта ACTIon – Насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие можете да намерите на уебсайта: https://www.erasmus-action.eu/

Проектът се финансира по Европейската програма: “Еразъм+”, КД3 Социално приобщаване чрез образование

Партньори по проекта: