НА МАЛКИТЕ “ГОЛЕМИ” ХОРА

Програма, която използва изкуството като средство за социална промяна и личностно развитие.

Чрез заниманията с изкуства (музика, изобразително и приложно изкуство, театър и кукли, занаяти – тъкане и напластяване), децата и младежите развиват своята креативност, обменят и овладяват нови артистични техники, укрепват вярата в собствените си умения и възможности.

Програмата е своеобразен мост:

– между традициите и модерното;

– между културите;

– между поколенията.

Детето ви не само се потапя в творческия свят, но и преживява и говори върху различни теми от живота – приятелство, гаджета, отношения с връстниците и възрастните, общуването и работа в екип.

Програмата има няколко форми:

1/ летен лагер за деца и младежи – през месеците юли и август (още)

2/ програма за младежи (още);

3/ тренинг за родители / преподаватели / майстори и артисти (още);

4/ целогодишна програма в гр.Велики Преслав (още)

*виж и филма в Галерията ни.