МЯСТО където младите хора ДИСКУТИРАТ, ИЗСЛЕДВАТ и ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ.

Теми:

1/ АлТернаТиВи за свободното време на младите хора  – за проекта и как да се включиш (към темата)

– екип „Търсачи“
посланници на идеята, нашия основен екип. Ще го срещате по клубове, паркове и изобщо в София, готов да ви провокира и предизвика. 

– районни екипи в кв. Младост, Надежда, Люлин – или за младежите, които работят по свои проектни идеи:

– програма на Сезон 1 (към темата)

– програма на Сезон 2 (към темата)

– ресурси и помощни материали (към темата)


2/ ДОБРОволчество в България и по света. Как да се включиш? (към темата)


3/ Младежки Обмени  и какво споделят участниците (към темата)


4/  Тренинг курсове (към темата)


Още по темета:

ВНИМАНИЕ! СТЪЛБИ! – програма за младежко предприемачество и развитие: три точки на действие:

_Смолян  (към темата)

_Златоград  (към темата)

_Велики Преслав  (към темата)


ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – мисия в живота и сърцето (към темата)


АКТУАЛНИ ОБЯВИ – младежки ОБмени, ОБУЧения, ДОБРОволчество и ПътуванИЯ.  За нови актуални позиции и възможности да се включите (към темата)