05_Изкуство за социална промяна

Започнахме работа с идеята да съберем на едно място специфичен опит на организации от България, Уганда, Танзания и Италия, който да надградим в познание и методология за работа с младите хора.

Избрали сме изкуствата, за да помогнем на млади хора от различни точки на света, да си представят по-добро бъдеще за себе си и своите общности.

Искаме да насърчим междукултурното разбирателство чрез свързване на младите хора от различни страни и среди, чрез споделени творчески проекти. Чрез предоставяне на платформа за млади хора в неравностойно положение, и на учителите, наставници и активисти, искаме да стимулираме дебата за положителна промяна, да спомогне за справяне с неравенствата, пред които са изправени децата и младежите в целия свят.

Идеята на нашия проект е да отидем малко по-далеч от артистичните практики, и да видим в тях други възможности:  работейки с младежите не да ги ограничаваме в това да гледат на себе си само като на танцьори и артисти, с уникална идентичност и географско местообитаване, а по-скоро като лидери с потенциала творчески да подхождат към проблемите на ежедневието и да се изразяват артистично.

Положителния ефект, които проектът ще произведе е запазване на културното многообразие, уникалността и гордостта от произхода и в същото време надграждане далеч отвъд рамките за изява на сцена и в изложбена зала на традиционните техники и модели.

Още по темата: www.artsforsocialchange.com