Организираме контактни семинари за представители на неправителствени организации, училища, университети , и изобщо на работещи с младите хора.

2013 – Първо издание  |  Тема: Посрещане и работа с доброволци в малките населени места

2015 – Втроро издание  |  Тема: Алтернативи за совбодното време

В рамките на срещата, споделяме инструменти и методи за развитие на младите хора, добро практики, проблеми и предизвикателства в средата в която обираваме. Търсим съмишленици, идеи и нови пространства за работа.

Повече за участниците