3D дигитализация и реставриране за експонати в Археологическия музей в гр.Варна

Алмудена, или Дена както приятелите я наричат, е част от нашия екип тази година благодарение на програмата на Европейския Съюз, Еразъм+.

След кратък проект през лятото на 2018, тя се завръща в България, за да се присъедини към нашия екип. Нейният талант и творчество са огромни, като част от талантите й включват пеене, рисуване, фотография и видео продукция.

Миналата седмица тя посети Археологическия Музей във Варна и сега тя работи по няколко разкопки, които те имат. Ето какво тя казва за работата си:

„Ако изолацията ни е научила на нещо за управлението на културното наследство, то това е, че разпространението и достъпът до културно имущество не може да бъде ограничено до стените на един музей. Новите технологии са по-достъпни отколкото предполагаме, и няма в тези времена няма по-добър начин за запознаването на публиката с история и изкуство. 3D сканирането е потенциално средство за пресъздаването на миналото и на културата на познатото ни общество. Археологическият музей във Варна, България, притежава уникални съкровища на европейската култура. Те отразяват как са се осъществявали социалните и търговските връзки през вековете. В момента са прекъснати от COVID-19. За това, сега повече от всякога е време да се помисли за промяна на манталитета, за превръщането на музеите в платформа достъпна за всички независимо къде се намират в света. Време е да се създадат нови начини за разпространение на наследството, тъй че да се знае, цени и разбира в нашата история и култура.

Поради тази причина, Музеят във Варна в съвместна работа с фондация „Опън Спейс“ прави проект по 3D сканиране на някои от най-значимите предмети в музея. 3D сканирането чрез фотограметрия е метод, който се съдържа във фотографирането на предмет от всички възможни перспективи, ротация и снимане на 360°. Фотографиите се обработват в различни софтуери като се взимат координатите и общите точки във всяка снимка, за да се създаде 3D модел. Последният 3D модел е верен на оригинала, тоест може и да се принтира и използва като реплика. Същевременно, той е могъщо обучително средство. Представете си да разучавате, сравнявате и учите за различните археологически предмети по света! И не на последно място, 3D сканирането е полезен начин за съхранение, тъй като е начин да се запази информация за определен обект. Това винаги се е правело с фотографии, но сега може и да се прави като се превръща предмета в 3D дигитален модел. “

Началото на работата е дадено. Следете ни, за да видите резултатите.

Проектът на Алмудена Алкантуд се осъществява с финансовото съдействие на Европейската програма Еразъм+, КА1: Европейска доброволческа служба.