Актуални обяви за участие в младежки обмени и ТК | 28.12.2015

еразмус плюс

Ето няколко възможности за участие в тренинг курсове и младежки обмени през следващите 3 месеца:

– младежки обмен в Испания;
– младежки обмен в Латвия;
– тренинг курс в Италия;
– семинар за младежки работници в Грузия;
– среща на младежки работници (КА3 по програма “Еразъм +”) в Испания

информационен пакет и как да участвате: http://openspacebg.com/?page_id=188