Сезон 3 на програма “Алтернативи” започва в гр.Велики Преслав

Старт на СЕЗОН 3 на програмата ни “Алтернативи за свободното време” 

“Алтернативи за свободното време” е по модела на “Програми за нощния живот и свободното време на младите” и идва от нуждата самите млади хора да се научат да се организират и да търсят отговор на проблемите, които срещат в своята среда. Ключово при тези програми (и причината за техния успех в сравнение с други инициативи) е, че младите участват във всеки аспект на програмата: в планирането, в управлението, в изпълнението и в оценката.

Това, което предлага програмата са дейности, които:

  • се развиват в свободното време, вечер, през нощта и/или през уикенда, като алтернатива на безцелното движението по улици и барове, или стоенето у дома пред компютъра;
  • разработват се от младите хора и са за младите хора;
  • отделният човек е този, който избира доброволно да се включи в една или друга от дейностите и получава удоволствие и забавление.

В процесът на работа, младежите участници анализират потребностите си и планират дейности за тяхното удовлетворяване. Малки проекти, които младежите защитават пред екипа ни, в последствие получат финансова, логистична и организационна подкрепа.

В периода Септември 2018 – Февруари 2019 каним младежи от гр.Велики Преслав и района да се включат.

Календар: 

Кандидатстване за участие 20 Октомври 2018
Избор на участници и уведомяването им 18 Октомври 2018
Провеждане на обучение за Проектно планиране, изпълнение и отчитане 1-4 Ноември 2018

9-13 Ноември 2018

Консултиране на проектни идеи  Ноември 2018
Подписване на договори за изпълнение на младежки инициативи  26 Ноември 2018
Изпълнение на проектните идеи  30 Ноември 2018  – 30 Март 2019
Отчитане и оценка на постиженията  Март 2019

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта
Името на проекта “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Номер на договора:  25-00-56/17.09.2018