Алтернативи за свободното време | 26 – 30 юни

Уикендът ни този път ще бъде дълъг и изпълнен със събития:

27 и 28 юниИзкуство в блока – създаваме пейзажи, които ще подарим на няколко входа в кв.Люлин.

27 юни – “Загряваме с DiXit” – Северен парк 16:00 – 20:00 ч. 

28 юни – готварски уроци “ОмеШан с Любов” – с тема: “Салати и летни супи” 

29 юни – готварски уроци “ОмеШан с Любов” – с тема: “Тестото и филосифията на хляба” 

30 юни – “Здраве за кожата” – Северен парк | 11:00 ч. – 15:30 ч. 

Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и медийни партньори: