Алтернативи за свободното време – Младост

С голяма удоволствие споделяме с вас резултата от младежката инициатива “Разполагане на българските символи на публични пространства”:

Поздравления за Стефан и Йоан за прекрасното изпълнение!

Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и медийни партньори: