“Алтернативи за свободното време” в книга и спомени

Изключително сме горди да обявим, че книгата ни “Алтернативи за свободното време” е вече факт.

Идеята ни бе чрез тази книги да представим програмата ни „Алтернативи” и как чрез нея младите хора намират и развиват своите таланти и компетенции. В този наръчник (защото това е един практически наръчник) разглеждаме целите на подобен тип програми за младежко развитие, принципите на работа, които се прилагат, как точно се организира програмата и се разпределят задачите, самото осъществяване, последваща оценка и какво самите младежи споделиха за участието си през 2015 г.

Издаването на книгата (и работата ни през 2015 г. – април 2016 г.) се случва благодарение на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014.

ЗА ПОРЪЧКА на книгата:  изпрати своя адрес за доставка, на е-mail: info@openspacebg.com