Подготвителна среща за младежки обмен “Power To The You(th)”

От 10 до 12 Януари бяхме домакин на подготвителна среща за серия от младежки обмени, в контекста на програмата  “Еразъм+” на ЕС.

Първият обмен ще бъде в България, в периода 15 – 22 февруари, а вторият в Ниш (Сърбия) от 26 Април до 2 Май.

Координатор на проекта е Richter – the cultural European Innovators, от Den Helder, Нидерландия, в партньорство с: 
Azbuki от Сърбия;
Asociatia Babilon travel – от Румъния;
Open Space Foundation – България;
Viaje a la Sostenibilidad – Испания.