“Art and culture for unity” – финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС, КА2

С голямо удоволствие обявяваме,че продължава работа ни с колегите от Soul-Xpressions (Uganda), Chamwino Arts Center (Tanzania), Mine Vaganti NGO (Italy)! Проектът ни “Art and culture for unity” е одобрен за финансиране. Програма “Еразъм+” на ЕС, КА2 – развитие на капацитет в областта на младежта ще подкрепи нашата съвместна работа и през следващите 2 години.
За първата фаза на проекта, можете да се информирате от сайта ни: www.artsforsocialchange.com

и във Facebook:
 #ArtForSocialChange, #OpenSpaceFoundation