“Art and culture for Unity” – отново заедно

Емоционално и вдъхновяващо начало на втория пореден проект заедно с колеги от Танзания, Уганда и Италия!

Проблеми с визите, спрени участници в Истанбул и Рим (на път за София), анулирани обратни полети – са само част от драмите, с които започна новия проект “Art and Culture for Unity”. И може би точно заради всички тези трудности, групата, която се събра в София бе силно мотивирана и 110% отдадена да направи дори повече от планираното! 7 работни дни, през които младежки работници от Уганда, Танзания, Италия и България трупаха знания и развиваха уменията си за работа с млади хора. Да ги въоръжим с умения:

 • да разпознават множествената интелигентност и различния начин, по които всеки един учи и се развива;
 • да управляват времето си и работния процес;
 • да общуват и презентират;
 • да изследват и правят оценка на нуждите (своите и на младите хора, с които работят);
 • да правят оценка на постиженията;
 • да отчитат културните различия и да се съобразяват с индивидуалния темп и специфики на всеки участник;
 • да планират работа с млади хора – в международен и местен контекст;

и на финала да знаят, че не са сами и има към кой да се обърнат и да потърсят информация или помощ. След дните прекарани заедно, разбираме все повече смисъла, че дори и само да споделиш за успехите си или моментните затруднения е важно да имаш Човеци насреща си, с които да можеш да споделяш, но и да знаеш, че ще те разберат.

“Емоционално и много силно начало!” е оценката на участниците. А проектът, който през следващата година и половина ще се случва на територията на 4-те държави и он-лайн в Интернет, има за цел да развие капацитета на младежки работници да работят в международен и локален контекст, да могат адекватно да подкрепят младите хора в решаването на проблемите, които ежедневно срещат в живота си.

Проектът включва редица дейности:

 • тренинг курсове за младежки работници;
 • възможност за практика: чрез интензивна краткосрочна програма с международно участие (младежки обмен) и осигуряване на дъгосрочна подкрепа и монторство (на доброволци в др.страна);
 • обучителни визити в партньорските организации;
 • осигуряване на пространство за включване на младите хора в дейности: чрез локални обучения и осигуряване на логистична и финансова подкрепа за младежки инициативи с широк обхватна действие;
 • и даване на публичност и гласност на мнението на младите хора чрез радио-предавания.

Проектът е продължение на работата ни през периода 2014 – 2016 (проект “Art for social change”) и ще търси да задълбочи съвместната ни работа и подкрепа, и да осигури нови партньори и ноу-хау, за да отговори на нуждите на организациите ни от развитие в дългосрочен план. Заедно сме по-силни. А чрез споделяне на знания, опит и идеи можем да осигурим напредък за себе си и средата си. Благодарни сме на подкрепата на Европейската комисия и специално на програма “Еразъм+”, която позволява отново да сме заедно и да се учим един от друг.

Благодарим и на екипа на посолството на Република България в Южна Африка за професионализма и човечността им! Без тяхната своевременна намеса, 4-ма участника от Уганда щяха да пропуснат тези ценни дни на учене и обмен помежду ни! БЛАГОДАРНОСТИ за всички участвали в тази нелека фаза на подготовка и пътуване!

Проектът “Art and Culture for Unity” се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: развитие капацитета на младежки работници в сферата на младежта и в партньорство с: