(Благодарим на “People of Sofia” за прекрасната снимка)

Започнахме работа с идеята да съберем на едно място специфичен опит на организации от България, Уганда, Танзания и Италия, който да надградим в познание и методология за работа с младите хора.

Избрали сме изкуствата, за да помогнем на млади хора от различни точки на света, да си представят по-добро бъдеще за себе си и своите общности.

Искаме да насърчим междукултурното разбирателство чрез свързване на младите хора от различни страни и среди, чрез споделени творчески проекти. Чрез предоставяне на платформа за млади хора в неравностойно положение, и на учителите, наставници и активисти, искаме да стимулираме дебата за положителна промяна, да спомогне за справяне с неравенствата, пред които са изправени децата и младежите в целия свят.

Идеята на нашия проект е да отидем малко по-далеч от артистичните практики, и да видим в тях и други ВЪЗМОЖНОСТИ. Работейки с младежите, не да ги ограничаваме в това да гледат на себе си само като на танцьори и артисти, с уникална идентичност и географско местообитаване, а по-скоро като лидери, с потенциала творчески да подхождат към проблемите на ежедневието и да се изразяват артистично.

Положителния ефект, който проектът ще произведе е запазване на културното многообразие, уникалността и гордостта от произхода и в същото време надграждане далеч отвъд рамките за изява на сцена и в изложбена зала на традиционните техники и модели.

Още по темата: www.artsforsocialchange.com и за всичко свързано с проекта, можеш да следиш и страницата ни във Facebook

Проекта се финанисра от програма “Еразъм +” на ЕС, КА2: Развитие на капацитета на организации в областта на работата с млади хора

Партньори по проекта:

Фондация Open Space (Bulgaria) 

In movement (Uganda) 

Chamwino Arts Center (Tanzania)

Mine Vaganti NGO (Italy)