Участваме във фестивал “Намереното поколение”

На 24, 25 и 26 януари 2020 г. в НДК , заедно с институционалната подкрепа на МОН, ще се проведе първият Национален научнообразователен фестивал „Намереното поколение“.

Екипът на „Апетит за образование чрез практика“ събира на едно място водещи професионалисти в сферата на образованието, които ще се срещнат с учители и ученици от цялата страна.

Фестивалът ще има научно-практическа насоченост с отворени лекции, дискусии, обмен на опит, полезни практики, създаване на нови контакти и много експерименти и демострации.

„Намереното поколение“ ще бъде домакин на най-добрите и доказани обучители като ръководителите на олимпийските ни отбори по природни науки, успешни предприемачи и учени с принос на световно ниво, които ще споделят своята визия за успех.

С този фестивал „Апетит за образование чрез практика“, дава шанс за едно по-широко обсъждане сред професионалистите, в това число факултети на БАН, преподаватели, лектори, професори, ръководителите на олимпийските отбори, представители на различни сдружения и образователни инициативи, чуждестранни гости, учители от цялата страна, за да успеем заедно да покажем, че образованието и науката в България са на едно високо ниво, давайки гласност на тези, които с иновативни подходи, личен пример и силно желание са постигнали значими резултати в сферата на образованието и науката.

3 модула са подготвили органзиаторите:

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ – чрез практически уроци и нагледно демонстриране на дейността чрез работилници, експериментални лаборатории, занимални, открити уроци, които онагледяват по най-добрия начин практики, които са различни и уникална.

ЛЕКЦИОНЕН МОДУЛ – ще представи работещи методи в преподаването, които да стимулират повече успехи на наши ученици. Част от гост лекторите са познати лица като: Теодосий Теодосиев, Никола Каравасилев, основателят на SoftUni- Светлин Наков, химикът Наско Стаменов, микробиологът Явор Денчев- основател на ДНК, доц. Лъчезар Христов, проф.Филип Мачев, проф.Албена Йорданова, г-н Георги Първанов и много други.
А за да се направи връзка между приложимостта на образованието и науката в реалната работна среда са поканили и хора от бизнес средите като собственици на HR компании, международни лектори, чуждестранни представители на организацията WWF, иновативни проекти, НПО-та.

МОДУЛ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО – под формата на дискусионен панел, ще бъдат дискутират интересни теми, свързани с образование и наука. Всяко едно предложение,методика, идея или подход, ще бъдат документирани, а след това и споделени с останалите. Участието е отворено за всички учители, обучители, практици, изследователи, учени.

Ще намерите щанда ни на етаж 3 в НДК. Елате, за да си говорим за нови обучителни инструменти. Изучаване на чужди езици, културно опознаване или развитие на организационни и лидерски ументия (така нужните ни в днешния ден) – темите и съдържанието е подготвено от експерти, сега е в ръката ти – през мобилния ти телефон, имаш достъп до образователни ресурси и самообучение в удобно за теб време.

Повече за програмата на фестивала:  https://www.facebook.com/apebulgaria/