БУТИ отпътува за Уганда!

Уганда, място на трафик, мързеливи комари и вдъхновяващи хора, мястото на ограничен интернет и неограничени възможности.

На 24 януари ние от  Open Space Foundation напуснахме студена София за една седмица и започнахме дългото си пътуване до Уганда. Изтощително, но напълно заслужено пътуване, не само заради безкрайното лято, но и заради невероятните хора, които открихме там.

В началото на 2017 г. фондация Open Space Foundation (България) стартира двугодишен проект, наречен “Изкуство и култура за единство”, с подкрепата на програма “Erasmus+” в сътрудничество с организации от Европа и Африка: Soul Xpressions (Уганда) Chamwino Arts center (Танзания), Mine Vaganti (Италия); и създадохме  БУТИ всички заедно.

Сред дейностите, които бяха част от големият ни проект, ние БУТИ обменихме доброволци, организирахме учебни посещения, младежки обмен и най-накрая настъпи часът да се съберем заедно в Уганда, за да направим обучителен курс.

Целта на обучителния курс бе да се разработят в детайли двадесет проектни идеи, насочени към решаване на кокретни проблеми в средата, която обитаваме, и едновременно с това самите участници да получат знания и умения, които да им дадат възможност да планират и пишат свои проектни предложения.

Двадесет и пет младежки работници взеха участие в проекта като участници и фасилитатори.

Обучението ползва модел на Фондация “Опън Спейс”, който вече 4-та година прилагаме в работата си с млади хора от България. Използвахме методите на неформалното образование,   преминахме през дейности за самооценка, работихме с моделите “Дървото на  проблемите” и “Дърво на решенията”, S.W.O.T. анализ и S.M.A.R.T моделът за планиране на резултати и цели. Много полезни бяха сесиите за обратна връзка на проектните идеи с възможността на участниците да развият критично мислене и чувствителност по отношение на рискове в изпълнението на личните им планове. Най-накрая стигнахме и до моментът на попълване на форлуляр за проект, бюджетиране и подписване на договори за малки грантове.

На финала имаме двадесет проекта в различни области: социалното и екологичното образование, акции за почистване на средата, сексуалното образование, популяризирането на културното съзнание, предприемачеството, здравословен начин на живот, разширяването на влиянието на местните НПО, работата с бежанци, популяризиране на литературата и създаване на клуб за самоподкрепа, развиване на нови медии и осигуряване на подкрепа при избор на подходяща професия от младежите.

Тренингът бе толкова интензивен (дори не можехме да намерим време, за да видим красотите на Кампала – перлата на Африка). За краткото време, с което разползагахме обаче постигнахме целите си.

Участниците описаха проектър като изключително продуктивен и приложим. Знанията и уменията, които усвояваха със сигурност ще помогнат личното им развитие и развитието на техните организации. Но, трудната част едва сега започва: всеки личен проект ще бъде финансиран със сумата от сто евро, и ще разполагат с три месеца, за да го реализират.

Нямаме търпение  да видим крайния резултат от обучението в Уганда и малките промени, които те ще предизвикат. Надяваме се и на още нещо: това да са първите стъпки в една по-дългосрочна работа на участвалите младежки лидери.

До скоро виждане, приятели от Уганда, Танзания и Италия!

     

             

                      

The project “Art and Culture for Unity” happen with financial support of European program “Erasmus+”, Key Action 2: Capacity building in the filed of youth