Конкурс за дизайн на тениска

Конкурс за дизайн на тениска:

Фондация “Опън Спейс” обявява конкурс за дизайн на тениска по проект “Мръдни си пръста”.

Идеята на проекта е да активизира местната общност в гр.Велики Преслав да избере 4 до 5 места в града, които се нуждаят от намеса и да ги реновират заедно.

Тениските ще са в продажба за събиране на средства за реновиране на терените. Дизайна трябва да е нещо привлекателно, което хората да искат да носят с удоволствие.

 

Изпращайте идеите си във формат .jpg или .pdf на е-поща:  info@openspacebg.com

Срок на конкурса: 10 август 2020.

На 12 август ще обявим победителя.

Награда: 80 лева за удобрения дизайн

 

 

Мръдни си пръста“ е проект, който ще активизира млади хора в гр.Велики Преслав да инициират и проведат доброволчески акции, чрез които да бъдат избрани и реновирани поне 4 места в града.

 

Как ще протече проекта:

Младежи на възраст 15 – 25 години са „мотора“ на проекта.

1/. Заедно с тях ще картографираме точки в града, които имат нужда от намеса и промяна (04 – 10 август 2020)

2/. Ще направим проекти: къде и какво можем сами да променим и обновим (10-14 август)

3/. Ще поканим хора от града, представители на Общината и службите, за да изберем заедно 4 от тези локации и да ги променим (25 август в зала „Тържествена“ в Общината)

4/. Ще реновираме избраните 4 локации.

За всяка от локациите ще разполагаме с бюджет за материали и инструменти. Ще отворим и специален фонд за набиране на допълнителни средства, ако са необходими такива.

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, по „Национална програма за младежта (2016-2020)

 

Чрез включването в настоящата програма, проектът ще покаже че в града има активни млади хора. Ще им позволи да експериментират, да търсят подкрепа, да правят нещо за града си.

Защо го правим? За нас е важно да насърчаваме креативността на младежите и да им позволяваме реално да участват и да прилагат решения по важни за общността, в която живеят теми: околна среда, рециклиране и повторно използване на ресурсите. Участвайки в реални проекти те развиват собствения си капацитет, както и  утвърждават предприемачески  дух при търсене на възможности за изява и трупане на опит.  Екипът на Фондация „Опън Спейс“ работи от 2013 г. в гр.Велики Преслав. Все повече хора се осмеляват да мечаят и реално да реализират промяна в средата си. За нас е още по-важно че ги намираме и с удоволствие ще продължим да ги подкрепяме.

 

 

За контакти:

Пепа Пенева – 0889916483

Е-маил: pepa_p@openspacebg.com

 

 

 

Министерство на младежта и спорта

Национална програма за младежта (2016-2020)

ПРОЕКТ № НПМ-2-013-ТО1/2020

Име на проекта: “Мръдни си пръста“