Покана за обучение на младежи по проект “Мръдни си пръста”

Фондация Опън Спейс обявява началото на нов проект в гр.В.Преслав и района: “Мръдни си пръста”, който стартира в края на юли  2020 г. В тази връзка каним млади хора на възраст 15 – 25 години да се включит в предстоящото обучение.

Цел на обучението е да запознаят участниците с:

  • организаране на доброволчески инициативи;
  • привличане на съмишленици;
  • етапите на планирането и изпълнението на идея;
  • изработване на бюджет и план за справяне с риска;
  • запознаване с добри практики;
  • принципа на гражданското участие, сдружаване, самоорганизиране и преговаряне с институции и публична власт.

В рамките на обучението участниците ще развият компетенции да:

  • презентират идеята си пред група;
  • привличат съмишленици за кауза;
  • планират стъпка по стъпка идеята си;
  • анализират ресурси, способности, условия на средата, и да планират нуждата си от обучение и развитие.

В края на обучението ще знаете КАК да реализирате вашата идея и ще можете да получите:

– финансиране,

– логистична и

– експертна подкрепа от екипа ни.

Обучението ще се проведе в гр.Велики Преслав, в два модула:

I модул – 3 и 4 Август 2020

II модул – 22 и 23 Август 2020

 

Участници: младежи на възраст 15 – 25 год.

 

За участие в ОБУЧЕНИЕТО: попълете РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в срок до 01/08/2020 г.