Кръгла маса на тема „Сътрудничеството Европа – Африка”

Кръгла маса на тема „Сътрудничеството Европа – Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ с участието на младежи от Танзания, Уганда и България, бе организирана от катедра „Международни отношения“ на Университет за Национално и Световно стопанство и фондация „Open Space“ в рамките на проект „Art and Culture for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“.

Гл. ас. д-р Елизабет Йонева представи фондация „Open Space“, която от 2014 г. работи с организации от Африка за развитие на капацитета на младежката работна сила в държави от континента. Тя подчерта, че това е първата студентска международна кръгла маса, организирана от катедра “Международни отношения”, и определи като предизвикателство да се съберат младежи, представляващи различни страни и различни култури, но обединени от идеята да намерят решения на въпроси, свързани с международното сътрудничество.

Доц. д-р Игор Дамянов определи темата на кръглата маса като предизвикателна, защото насочва вниманието към отдавна наболели проблеми, каквото е сътрудничеството между Европа и Африка. Той изтъкна, че е окуражителен интересът на младите хора, както и присъствието на младежи от Африка, познаващи континента и проблемите му, готови да споделят опита си и да дадат идеи за бъдещото развитие на сътрудничеството.

Г-жа Велева уточни, че това е втори съвместен проект на фондация „Open Space“ с цел да се представят мнението и идеите на младите хора за развитието на сътрудничеството Европа – Африка.

Доц. д-р Пламен Ралчев подчерта, че това е първата студентска международна кръгла маса, посветена на въпроси, свързани със специфична тема като сътрудничеството Европа – Африка. Той използва името на фондацията „Open Space“ като метафора за това, че отворено пространство може да се изгради между Европа и Африка, независимо от страховете на Европа за нестабилност като следствие от това. Доц. Ралчев отправи послание към младежите да работят за дългосрочно  и трайно сътрудничество между двата континента.

Събитието се превърна в дискусионен форум, посветен на развитието на политическото и икономическото сътрудничество между държавите от Европа и Африка, в който участниците от Танзания, Уганда и България обсъдиха теми, свързани с развитието на партньорските отношения между двата континента в национален и глобален план, и споделиха своя опит и трудностите при своята реализация (на снимките долу).

 

Материал на УНСС (виж повече)

Снимки: УНСС