Контактен семинар в Италия

By December 11, 2019Новини

Twoplustwo (Италия) и The Richter organisation (Недерландия) организираха контактен семинар за представители на организации от Европейски и партньорски държави на тема ,,Да застанем заедно за солидарността”. Участваха 28 представители на НПО-ии.

Основната цел на контактния семинар бе да се даде възможност на представителите на организации, работещи с младите хора да установят контакт помежду си, да обменят опит, да създадат нови партньорства, да инициират нови дейности и идеи. Всичко това ще им помогне да повишат конкурентноспособността си, но и да предложат повече услуги и възможности за младежите, с които работят.

Бяха разгледани важни за сектора теми:

• какво е проект за солидарност;
• защо е важно НПО да работят с доброволци;
• роли и отговорности на младежкия работник;
• партньорството – специфики и етика;

Програмата бе прекрасно балансирана и даде възможност на всички участници да споделят опит и експетизата си. А в малки работни групи се планираха стратегии за работа по конкретни проблеми като: подобряване качеството на проектите, шанс за хора в неравностийно положение, видимост и разпространение на резултати. Мнозинство от организациите бяха от Балканските страни, което имаше своето предимство: опознаване на хората от сектора в съседните държави.

Участните споделихме един общ проблем на всички балкански държави: младите хора предпочитат западноевропесйките държави за своята ЕДС  и много трудно се намира желаещ доброволец да отиде в съседна държава. “Това поставя предизвикателство пред всички нас като младежки работници – смята нашия представител Пепа Пенева. Приели сме, че твърде много си приличаме на Балканите и не намираме за интересно да изследваме и да се запознаваме със съседните държави. Може би е време да се организират повечко младежки обмена между съседните държави, да преоткрием съседите си и да покажем на младите хора, че си заслужава да посветят времето и услията си на каузи в близките ни държави.”

С планове и разработени идеи за нови проекти си тръгнахме от Рока Мофино, прекрасно малко селище, осигурило уют и условия за опознаване. Някои от участниците преди да напуснат Италия намериха сили в себе си да се качат до кратера на вулкана Везувии и да се насладят на гледката на целия запив. 

Проекът се финансира по програма Еразъм+ на ЕС, и националната агения на Нидерландия. 

Комплименти за фасилитаторите на семинара и прекрасната атмосфера, която създадоха.