Alice de Villeblanche (Франция)

Тази седмица с децата от гр.Велики Преслав празнувахме деня на Европа. 
На 9 май отбелязваме Декларацията на Шуман, която се счита за основополагащ текст на Европейския съюз. 📃

Чрез забавни игри децата откриваха държавите-членки на Европейския съюз, интересни факти и забележителности. 
Събитието бе подготвено от Алис - наша доброволка по програма Европейски корпус за солидарност. Помощ в превода се осигуряваше от Дани, младеж от града, който също е доброволец по проекта

С подкрепата на програма “Европейски корпус за солидарност”