РЕГИСТРИРАХТЕ ЛИ СЕ?

СЪВЕТЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

е в процес на формиране

За да участвате в избора на членове на Съвета трябва да се регистрирате до 12 Март.

 

ЗАЩО да участвате?

Ето една интересна статия по въпроса от сайта на Български Център за Нестопанско право: