Доброволчество по проект ECHU 2.3 – Umbrella – в Испания и Грузия, октомври 2021 г. – февруари 2022 г.

Open Space Foundation обявява две свободни позиции за доброволци на възраст между 18 и 30 години – една в град Хаен, Испания и втора в град Тбилиси, Грузия.

Проектът ECHU, от който е част ECHU 2.3 – Umbrella, стартира през 2019 г., а резултатите по свършеното до момента можете да разгледате тук, както и в сайта ни.

Цел на проекта ECHU 2.3 – Umbrella: документиране и популяризиране на съкровищницата от материалното и нематериалното културно наследство в Европа.

Място: 

1 доброволец в град Хаен,Испания;
1 доброволец в град Тбилиси, Грузия.

Старт: октомври 2021.

Продължителност: 5 месеца.

Работата на доброволците включва да:

– помогнат на Open Space Foundation в разширяване на мрежата от организации, работещи в областта на опазване на културното наследство;
– съберат информация и да я цифровизират, представяйки нематериалното културно наследство в Испания и Грузия. За да изпълнят тази задача, те ще се срещнат с местни хора в Испания и Грузия, ще посетят културни събития, където ще правят записи, снимки, интервюта, видеоклипове и ще изготвят статии по темата. Цялата събрана информация ще бъде публикувана на уеб страницата:www.inheritedculture.com.
– участват в организиране и водене на събития за представяне на проекта и неговите цели, информирайки местните хора.
– участват в други дейности, според собствения си капацитет и интереси.

Екипът на Open Space Foundation ще организира обучения за доброволците, относно:

– интервюиране на възрастни хора – особено такива, които не използват чужди езици: предварително проучване, подготовка на въпроси; предразположение на интервюираните;
– работа със записващо оборудване: ZOOM рекордер, камера (включително мобилни телефони);
– работа със софтуер за обработка на аудио и видео;
– работа в социалните мрежи за планиране и организиране на онлайн кампания;
– работа с Photoshop и Adobe Indesign за подготовка на материали за печат, включително за изложби.

Посрещащите организации в Испания и в Грузия имат отговорност да:

– помогнат при адаптацията на доброволците като те могат да разчитат на наставник по време на проекта си;
– осигурят настаняване, пари за храна и джобни пари в началото на всеки месец;
– помогнат на доброволците в техните изследователски задачи, като им предоставят информация и контакти.

Кандидатируте си (CV + мотивационно писмо) изпращайте на мейл: pepa_p@openspacebg.com


Проектът се осъществява, съгласно правилата на програмата „Европейски корпус за солидарност“, с финансова подкрепа на Българската национална агенция.