Доброволци в подкрепа на Street Art Fest Sofia | 30 март – 30 април 2016

“Добре дошли” казваме на групата помощници, които в рамките на 1 месец ще са в София, за да помагат за рекламата и организирането на фестивал на уличните изкуства.

20 младежи от Испания, Италия, Латвия, Унгария, Турция и Ирлания пристигат с мисия да помагат, да практикуват и да изследват българското сценично изкуство и как то мжоже да бъде подкрепено и подпомогнато.

В периода 9 април – 24 април в няколко танцови зали в София:

Derida Dance Center  – http://www.derida-dance.com/qs/

Flava House – https://www.facebook.com/flavahousebg

Studio Dance Zone – http://studiodancezone.com/

Bulgaria Mall  – http://www.bulgariamall.bg/

парка “Свети Никола” – пресечна точка на ул.Опълченска и Пиротска – http://openspacebg.com/?page_id=978

ще бъдат оживени от танци, рисуване, пантомима, уърк-шопове и кино-панорама, за да покажем изкуството и как то променя хората (които го практикуват и които само го наблюдават).

Програмата на фестивала, можете да следите на страницата ни:  https://streetartfestsofia.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Street-Art-Fest-Sofia

а самите младежи ще ви срещат по улиците на София, за да разказват за артистите и събитията, които можете да посетите. Поемете предизвикателството! Разговаряйте с тях, заслужава си.

Проекта се финансира по програма “Еразъм+”, КА1, ЕДС, управлявана за България от ЦРЧР