Бъди доброволец в Танзания, 15 май – 15 септември 2019

Актуални позиции за доброволци:

Доброволец в Танзания от 15 май 2019 до 15 септември 2019 

2-ма младежи от България ще помагат в дейностите на организацията домакин Chamwino Arts Center.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009048052740

Дейности:

 • обучение на местни младежи за работа с компютърни програми и приложения;;
 • участие в младежки радио екип – създаване на радио предавания за проблемите и предизвикателствата в региона;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за предстоящото 11-то издание на фолклорния фестивал Cigogo Music fest (в края на юли 2019);
 • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Профил на доброволеца: 

 • компютърни умения; 
 • добро владеене на английски език; 
 • желание да споделя знания и умения; 
 • опит за работа със социалните медии и/или компютърни курсове е предимство.

 

Какво представлява проект за ЕДС и в няколко стъпки как можеш да участваш:

European-voluntary-service-EVS-Presentation

Какво е ЕДС – Европейска доброволческа служба:

 • Тя дава възможност на младите хора от 17 до 30 години да участват в проекти в чужбина, полагайки доброволен труд в акредитирана приемаща организация за максимум 1 година.
 • Чрез участието си младите хора се научават да се справят сами с различни предизвикателства, откриват своя скрит потенциал и придобиват нови умения, благодарение на включването си в дейности в сферата на културата, младежта, социалните дейности, защитата на околната среда и много друг

Кой покрива разходите?

 • Участието е безплатно, а настаняването, храната, застраховката, транспортните разходи и малка сума джобни пари, се покриват от Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“. В края на проекта доброволецът получава европейски сертификат Youthpass, който удостоверява наученото по време на доброволческата служба.

Как да се включиш?

За всякакви въпроси: 0889 916 483, info@openspacebg.com