ЕДС в Уганда: работа в мрежа и социални дейности с деца, 1 Май – 31 Август 2019

Актуални позиции за доброволци:

Доброволец в Уганда от 1 май 2019 до 31 август 2019 

2-ма младежи от България ще помагат в дейностите на организацията домакин Childlife Network International in Uganda (CNI).

Childlife Network International (CNI):  http://childlifenetwork.com/why-cni/

Дейности:

  • помощ в дейностите на организацията за разширяване и укрепване на мрежата им в Уганда; 
  • пътуване из Уганда за срещи с деца и млади хора;
  • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
  • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Профил на доброволеца:  

  • добро владеене на английски език; 
  • желание да споделя знания и умения;
  • опит за работа в сферата на социалните услуги са предимство.

 

Какво представлява проект за ЕДС и в няколко стъпки как можеш да участваш:

European-voluntary-service-EVS-Presentation

Какво е ЕДС – Европейска доброволческа служба:

  • Тя дава възможност на младите хора от 17 до 30 години да участват в проекти в чужбина, полагайки доброволен труд в акредитирана приемаща организация за максимум 1 година.
  • Чрез участието си младите хора се научават да се справят сами с различни предизвикателства, откриват своя скрит потенциал и придобиват нови умения, благодарение на включването си в дейности в сферата на културата, младежта, социалните дейности, защитата на околната среда и много друг

Кой покрива разходите?

  • Участието е безплатно, а настаняването, храната, застраховката, транспортните разходи и малка сума джобни пари, се покриват от Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“. В края на проекта доброволецът получава европейски сертификат Youthpass, който удостоверява наученото по време на доброволческата служба.

Как да се включиш?

За всякакви въпроси:  info@openspacebg.com