„Езикът на омразата в социалните медии“ – междукултурен тренинг за стажантите и доброволците във фондация Опън Спейс

„Езикът на омразата в социалните медии“ – междукултурен тренинг за

стажантите и доброволците във фондация Опън Спейс

На 21.09.2017, в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси, се проведе тренинг на стажантите и доброволците на фондацията “Опън Спейс”.

Младите хора представиха своята работа в посока популяризиране на борбата с езика на омразата, в подкрепа на проекта на фондация Опън Спейс – ‘’Свободата на словото (на омразата)“, финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС.

В проектите си, стажантите от България и доброволците от Уганда, Тназания, Италия, Литва и Полша показаха умения за комуникация в социално-медийните платформи, в посока създаване на позитивна и лишена от дискриминация и омраза среда, с които  обхващат различни аспекти от борбата с езика на омразата и предлагат нови подходи за борба с тях.

Темите на проектите и реализацията им в социалните медии:

1. What provokes hate speech? – Video

2. Inclusion starts with “I”! – Facebook page

3. Stereotypes: Origins – Facebook page