Казваме “До нови срещи!” на доброволците ни в гр.В.Преслав

На финала на проект: “Summer Academy “Not Just History 2022” в гр.Велики Преслав. 

Лятна академия „Не е само история 2022”, Велики Преслав

Project 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037661

Участие на доброволци в програмата „Не е само история” на Фондация Опън Спейс. Финансира се от Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС, период на изпънение: 2021-2024.

Програмата „Не просто история“ използва изкуството и неформалното обучение като средство за социална промяна и личностно развитие. Чрез заниманията с изкуства (музика, изобразително и приложно изкуство, театър и кукли, занаяти – тъкане и напластяване), децата и младежите развиват своята креативност, обменят и овладяват нови артистични техники, укрепват вярата в собствените си умения и възможности. Програмата е своеобразен мост между традициите и модерното, между културите, между поколенията. Участниците не само се потапя в творческия свят, но и преживява и говорят върху различни теми от живота – приятелство, гаджета, отношения с връстниците и възрастните, общуването и работа в екип. Aкадемията се провежда в гр.Петрич и гр.В.Преслав, където използваме характерните за района културни особености.

В гр.В.Преслав имат възможност да се докоснат до истински археологически разкопки, да помагат в дейности с местните хора, свръзани с история, етнология, занаяти, краезнание и значимите съвременници от района по интересен и приятен начин.

 От 2015 година на екипа ни помагат доброволци от Европейски и съседни държави. Това придава нов фокус в работата – изучаване на история, сравняване на периоди от развитието на дадена нация, разглеждане на артефакти и практикуване на уменията по чужди езици. От 12 до 20 доброволци подкрепят местните екипи, музеините работници, преподаватели и тренери в мисията им да работят с младите хора и да възпитават креативност, интерес към културното историческо наследство, но и да интерпретират фактите. Участниците са деца и младежи от района и такива, които живеят извън страната, но са се завърнали за лятната ваканция при баби и дядовци. Участието в академията е безплатно и всяка година дава шанс на деца и подрастващи от различни социални групи да общуват и да се забавляват заедно. Помагаме им да преодоляват дискриминационни настроения и открито да разговарят по теми свързани с речта на омразата, приемането на другия и многообразието в света. За това особено силно помага и присъствието на доброволците от Европейски държави: https://www.openspacebg.com/video-canal-youtube/

Културното наследство определя кои сме и укрепва чувството ни за принадлежност към едно общо европейско семейство. Всички сме част от една мирна общност от над 500 милиона граждани с богата история и преплетени култури. Проектът освен това дава възможност на млади хора от различни държави да участват в дейности за съхранение и промотиране на културното наследство. За младите хора това е особено важен период, когато те все още имат стремеж и интензивно търсят по-дълбок смисъл на нещата. Докато търсят собствената си идентичност и своето място под небето, все още имат склонност да поставят под въпрос обичаите, традициите, навиците, вярванията и нагласите, които са им били предадени по време на детството. Това също така е етап от развитието, в който се оформя индивидуалната ценностна система. Запознаването с фактология и интерпретирането на реални събития в миналото могат да разкрият нови перспективи, които ще помогнат на участниците да разглеждат концепциите по-задълбочено и да подхождат критично към свързаността на ценностите и системите от вярвания. Също така могат да помогнат да се придобие по-ясна представа за това какъв не иска да стане човек.

Амбиция на проекта ни е да се насърчат хората, особено младите хора, да опознаят богатото културно многообразие на района ни, както и да обърнат внимание на мястото, което това културно наследство заема в нашето ежедневие.

През периода на проекта доброволците в гр.В.Преслав:

  • Участваха в разкопки в стария град, запознаваха се с историята на България и опознаваха поминъка на хората (в миналото и сега);
  • Друга част от тях помагаха в дейностите ни с деца и младежи, които тази година провеждахме в уюта на Карталовата къща;
  • Заедно организирахме игри от типа „Търене на скрито съкровище“ като загадките бяха от исторически характер (декодиране на тайни съобщения, факти за цар Симеон, легендата за Радула, иконата на св.Теодор Стартилат, търсене на информация за чергобиля Мостич и философа Диоген и мн.др.)
  • Един от италианските ни доброволци направи демонстрация за хора от града, които след това сами си месиха паста и отнесоха у дома си;
  • Правиха си вечери за представяне на своите държави;
  • Учиха се да плетат кошници при единствения останал жив майстор в района – Хасан Ага;
  • Присъстваха на фестивала „Традиции“ и разговаряха за различни исторически периоди и какво знаят и незнаят от световната история за различните държави;
  • Направиха си фотосесии с костюми, оръжия и хора от града, които колекционират артефакти от миналото;
  • Направихме среща с музейните работници от Археологическия музей „Велики Преслав“ на която обсъдихме добри практики от музейте по света за работа с публиката, какви са трудностите и как дори в ситуация на КОВИД да се продължи контакта с публиката;
  • С подкрепата на туристическото дружество направиха поход до „Окото“ в района на с.Осмар, а по-късно и гостуваха в дома на Ивайло (от Туристическото дружество) където ги гощаваха с традиционни ястия и напитки.

Доброволците споделят колко са очаровани от българското гостоприемство и топлота. Две от семействата, където са настанение – Светлана и Краси, и Мария и Стоян – са изключително мили и услужливи хора. Откликват на техните нужди и им разказват за града и историята.

В.Преслав спечели нови приятели и посланници извън пределите на страната ни. В последните дни на проекта ги изпращаме с благодарности и пожелание да се срещаме отново! В гр.В.Преслав, в София и на много други места по света. С някои от тях вече правим планове за бъдещи проекти, ще развиваме интензивно Европейска мрежа за съхранение и представяне на културното наслество. А младежите си тръгнаха с много обич, YouthPass сертификат, сертификат от Корпуса за солидарност и препоръка, които да добавят към своето лично портфолио.

Доброволците са единствените човешки същества на Земята, които отразяват състраданието, безкористната грижа, търпението и любовта един друг_ Ерма Бромберг

Проектът се реализира с подкрепата на програма Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС, Община Велики Преслав и Археологически музей „Велики Преслав“.