Финална среща в Танзания – 4-8 юли 2016

Финална среща по проект “Изкуство за социална промяна” ще се състои в Додома (Танзания) от 4 до 8 юли.

People of Sofia

Партньорите по проекта:

Фондация “Опън Спейс” (България)

In Movement: Art for social change (Уганда)

Chamwino Art Center (Тназания)

Mine Vaganty NGO (Италия)

ще се срещнем за оценка на дейнoстите и планиране на общото ни бъдеще.

Блгодарение на програма “Erasmus +” на ЕС, KA2 – Развитие капацитета на работещите в областта на младежта