“Freedom of (hate) speech” – нов проект по програма “Еразъм+” на ЕС

От днес започваме работа по нова програма: Freedom of (hate) speech, с подкрепата на програма “Еразъм+” на ЕС.

Поставяме си за цел да развием знания и умения за противопоставяне на прояви на речта на омразата, и използване на медийното съдържание за насърчаване на важни човешки ценности като недискриминация, включване и междукултурен диалог. Стремим се към по-конкретен принос за справяне с нарастващото разпространение на езика на омразата и дискриминацията в областта на медиите.

В рамките на проекта сме планирали:

1/ два тренинг курса: 

“Свобода на словото” – 10 – 15 Октомври 2017 в София

“Корени на омразата” – 09 – 15 Декември 2017 в Познан (Полша)

2/ 8 месечна доброволческа служба на 3-ма младежи от Полша, Италия и Латвия,
3/ Създаване на Наръчник за подобряване/повлияване на комуникацията чрез използване на медиите и социалните мрежи.

С финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕС, КД 1