Goodbye Tamar | 31.05.2014

На летището сме и изпращаме Тамар за Грузия.

Радвам се че ще се види с близките си в Грузия (след 11 месечна служба в България), но много ще ни липсва!

“Имам 2 родини – Грузия и България, и 2 майки – там и тук: Петя Мод (моята супервайзорка)” сподели Тамар.

Приятен път и те очакваме отново в България, Тами!