„I want (you)th“. Младежки обмен по програма Еразъм+ за създаване на възможности за младежите

By November 15, 2023Новини

„I want (you)th“. Младежки обмен по програма Еразъм+ за създаване на възможности за младежите

За Младежкия обмен
Младежки обмен по програма „Еразъм+“: „I want (you)th” с домакин Асоциация „No Borders” (Италия) събра 25 младежи на възраст 14-18 години и 7 младежки лидери от 5 държави – Италия, България, Словакия, Испания и Албания. Проектът за доброволчество, активно участие и възможности за и от млади хора се проведе в живописния Ostello Parco Monte Barro в Галбиате, Италия от 18 до 26 септември.

По време на 7 дни чрез неформални образователни дейности участниците имаха възможност да:

  • разговарят за активното младежко участие и включване, за разликата между доброволчество и активизъм, както и различни възможности за доброволчество на местно, национално и европейско ниво (с фокус към програмите за доброволчески дейности на Европейския корпус за солидарност).
  • да работят за развитие на своите умения, свързани с комуникацията, решаването на проблеми, управлението на времето и ресурсите и т.н.
  • да размишляват върху личния принос, който правят и могат да направят за обществото чрез доброволчество и социален диалог и възможното използване на социалните медии за повишаване на осведомеността и справяне със социални проблеми.

Обмена ползваше различни методи базирани на придобиване на личен опит за живот в мултикултурна общност, самостоятелно управлявани дейности и неформални образователни дейности, като ролеви игри, дискусии, изпробване на доброволчеството на практика с асоциация Legambiente Lecco.

Резултатите:
Като осезаем резултат от проекта в една от сесиите, посветени на доброволческата практика, след като се запознаха с общите цели и подходи на Legambiente Lecco (управител на хостела, където беше домакин на проекта), участниците създадоха преработени елементи, полезни в ежедневието живота на хостела и организацията, като табела с името на хостела, къщичка за птици, поставки за прибори и моливи и закачалка за дрехи. В рамките на проекта бяха използвани различни артистични инструменти, като театрални представления, представящи практически примери за доброволчество, създаване на комикси за процеси на активно младежко участие, рисуване на плакати за обяснение на европейските възможности на програмата „Еразъм+“: Младежки обмен, доброволчески дейности и проекти за солидарност на Европейския корпус за солидарност и DiscoverEU, както и снимки и видеоклипове. По време на дейността за мобилност участниците също създадоха идеи за доброволчески дейности по теми, които ги вълнуват дълбоко и намират за проблемни, които биха могли да направят, когато се върнат у дома, например:

  • предоставяне на дейности за размяна на дрехи всеки сезон, както и информационни кампании, фокусирани върху проблема с бързата мода, насочени по-специално към младите хора
  • организиране на конференции в училища и младежки центрове, насочени към проблема с фалшивите новини и дезинформация, повишаване на медийната грамотност на техните връстници.

Резултатите от въпросника за оценка на въздействието, който беше даден на всички участници в първия и последния ден от обмена, показаха:
– чувствителност по отношение на разликите между доброволчеството и активизма,
– по-малко, но все пак значително увеличение в информираността за разнообразните възможности за доброволчество (на местно, национално, европейско и международно ниво),
– осъзнаване на социалните въпроси, от които се интересуват най-вече участниците като индивиди и които бих искал да засегна като доброволец,
– както и осъзнаване на въздействието на доброволчеството и активното участие за обществото.

Ето какво споделят участниците:
Мириам от Италия: „Темата ми беше полезна, сега знам как да намеря възможности по конкретните теми. Това, което най-много ми хареса, е да се запозная с опита на други хора. Най-предизвикателните моменти бяха опитите да създадем план, който да се хареса на всички, но и да интегрира в себе си всички прекрасни идеи, които генерирахме. Най-щастливите моменти бяха танците в залата, но се забавлявахме дори и докато миехме чинии или дори докато готвихме”.
Марио (Испания) казва: „Научих много за себе-изразяването, въпреки че беше по-трудно, когато го правиш на различен от родния ти език. Научих също, че понякога имам нужда от моето пространство и непрекъснатото общуване е наистина изморително. Представях си, че най-отдалечените страни ще имат много различия, но видях, че наистина си приличаме във почти всички аспекти. И научавам много неща като танци, нови думи и изрази от останалите страни и това е смешно. Отидох в проекта с малка идея за доброволчество и активизъм и се връщам у дома с много добри примери, начини и идеи за принос към нашата планета и общество.“
Калина (България): „По време на проекта научих, че да живееш в общност е трудно, но не и невъзможно, Предизвикателство е да работиш в група, да се случват дейности, но и в свободното си време да се съобразяваш с останалите участници. Научих, че е важно да бъдеш активен участник в общността, в която живееш, не само за личното си израстване, но и за околната среда. Едно от най-предизвикателните неща, които направих, беше да се отпусна около участниците от другите страни, но в крайна сметка всичко стана по-лесно и разговорът вървеше по-плавно. Някои от заниманията определено бяха по-смели, тъй като бяха свързани с теми, които повечето от нас не бяха толкова запознати. Имаше трудни моменти. Но мога да кажа че опитът, който получих от обмена, е нещо, което не можете да намерите просто ей така. Приятелствата, които създавате по пътя, са тези, които ще останат с вас до края на живота ви. Трябваше да се запознаем с другите култури и мисля, че културните вечери бяха любимите ми. В крайна сметка мога да кажа, че опитът, който придобих от проекта, определено ме промени и определено ще се участвам и в други проекти.“

Повече за проекта можете да видите и във видеото, създадено от самите участници: https://www.instagram.com/p/Cx-ncvGiY_V/

Проекът се финансира по програма “Еразъм+” на ЕС.