Стажант: Комуникации и връзки с обществеността

Място: офис гр. София

период на провеждане Продължителност: от 1 май 2023 г.  до 29 септември 2023 г.

 • очаквана продължителност: 240 работни часа
 • гъвкавост в датите и работния график, според обучителната ви програма в университета
 • възможни са промени в зависимост от здравните мерки в страната.

Изисквания към кандидатите:

 • Понастоящем студент обществени комуникации/журналистика
 • Технически умения: Владеене на Word / Excel; компетенции свързани със социалните мрежи (Twitter, Facebook) и качване на съдържание (текст, снимки и по възможност видео) на уебсайта.
 • Качества: отзивчивост, чувство за дискретност, зачитане на конфиденциалността, добра работа в екип, способност да се впише във френско-български екип.
 • Езикови умения:
  • Добре владеене на български език.
  • Английски език (ниво C1) е с предимство.

 

Задачи на стажанта:

 • Участие в обсъждане и планиране на работна задача. Изготвяне на съобщения до медиите, съгласно целите на конкретния проект и посланието, което трябва да се предаде.
 • Участва в срещи с журналисти.
 • Участва в създаване на подкасти.
 • Анализира въздействието на съответното послание върху аудиторията.
 • Участва в специализирано обучение на тема: „Комуникационни практики в социалните медии“.
 • Участва в изготвянето и практическото реализиране на комуникационни стратегии.
 • Анализ на резултатите от кампания.

 

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: според правилата ма програма “Студентски практики – фаза 2″ на МОН

Само пълни кандидатури ще бъдат разглеждани! За повече информация как да кандидатствате и какви са правилата на програмата можете да видите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 май 2023 г.

За контакт:   info@openspacebg.com