Изкуства в публична среда

С началото на септември, продължаваме работата по пейките-книги и рисуването в болниците.

Почти всички 75 пейки-книги в София са реставрирани, а нови 15 вече са готови. Новото тази година е че пл.Славейков в гр.София ще греене с нова “библиотека”, за което заглавията в момента се селектират от екипа на:

Център за културни инициативи и културни изследвания в областта на културното наследство” и на

нашите партньори от “Сдружение за градски читални”, който преди 1 годинка отвориха прекрасното място в центъра на София – “Читалнята” (http://www.chitalnyata.bg/)

Резултат с изображение за читалнята

Паралелно с това ще продължим с рисуването в болниците – като Болница за лечение на Детски болести гр.София вече са осигурили средства за бои и помощни материали за отделението им по хемодиализа.

Три доброволки пристигат в България (по програма “Еразъм+” на ЕС, КА1 – мобилност на граждани), за да помагат в рисуването. Очакваме ги в началото на м.септември.

“Изкуство в публични места” през 2015-2016 се реализира с подкрепата на Столична програма Култура 2016, съфинансира се от програма “Еразъм+” на ЕС, управлявана от ЦРЧР за България.