Младежки обмен “Изкуство за социална промяна” | 15 – 26 март 2016

Пред старта сме на среща на младежи от Танзания, Уганда, Итлия и България, които в рамките на 11 дни ще споделят таланта и изкуствата, които обичат с идеята да генират послания за промяна.

Предизвикателството на проекта е не само срещата на толкова различни култури – Европейски и Африкански, и тяхното представяне. В нашия случай младите хора ще разсъждават и търсят онези послания, които имат силата да обединяват хората и да променят нагласите и мненията. Ще работят в смесени екипи, за да изпробват реалното взаимодействие и да проверят каква са мечтите и болките на техните връстници от другия континент.

Младежкия обмен е част от програмата ни “Изкуство за социална промяна” и се реализира в партньорство на:

Фондация “Опън Спейс” – www.openspacebg.com

Mine Vaganti NGO (Italy) – http://minevaganti.org/en/

Chamwino Art Center (Tanzania) – http://www.chamwinoarts.org/

InMovement: Art for social change (Uganda) – http://www.inmovement.org/

Проектът се реализира с подкрепата на ЕС, по програма “Еразъм +”, КА2: развитие на капацитета в областта на младежта