Job-shadowing като възможност за младежките работници | 16.02.2016

“Job-shadowing” една прекрасна възможност да се потопиш в реалността на колегите” – това сподели Пепа Пенева, прибирайки се от 2-ву седмичен престой в Уганда.

По програма “Еразъм+” на ЕС, освен обмени, семинари и обучения за младежи и младежки работници, можеш да преживееш уникален опит и да добиеш познания, които защитената среда на тренинга или обмена може да ти спести. Потапяш се в средата, преживяваш работния ден на местните хора, с всички негови неудобства и предизвикателства. Виждаш с какво всъщност колегите трябва да се справят ежедневно. Пристигаш с нагласи и очаквания и ден след ден собствения ти мироглед се променя. Започваш да си отговаряш на много въпроси. Задават ти и на теб такива. Оценяваш какво имаш и какво би могъл да споделиш – от всички материални и нематериални ресурси, с които разполагаш. Времето прекарано в другата държава те кара да се потопи и да заживееш с проблемите на това ежедневие и заедно с колегите да търсиш отговори как нещата да станат по-добри и работещи.

Пътуването е част от проекта “Изкуство за социална промяна” и след посещението на Пепа в Уганда, Davis заминава за Италия, където ще гостува на Mine Vaganti NGO.

Проектът “Аrt for social change” се финансира по програма “Еразъм +” на ЕС, Ключова дейност 2 – Развитие капацитета на младежки работници в областта на работата с млади хора. В периода Декември 2014 – Юли 2016, 4 организации от България, Уганда, Танзания и Италия обменят добри практики и идеи за работа с младите хора, за да можем всички заедно да израстнем в работата си и да сме по-полезни за младите хора и средата, в която работим.